Klienti Fokusu budou mít svého vlastního nutričního terapeuta

07. 04. 2022

Mladoboleslavská organizace Fokus poskytuje sociální služby a pečuje o klienty s duševním onemocněním. Ti nyní díky projektu získají lepší přístup ke společenským a sportovním aktivitám a budou moct využít služeb nutričního specialisty. Všechny tyto možnosti jsou jim totiž v běžném životě špatně dostupné.

Projekt podpořil Nadační fond ŠKODA AUTO v rámci grantové výzvy Region bez bariér.

V případě nutričního poradenství jde o sérii přednášek pro klienty i jejich rodinné příslušníky, na kterou naváží individuální konzultace. Spousta klientů totiž užívá léky s řadou vedlejších účinků, mezi které patří například přírůstek na váze nebo trvalý pocit hladu. „Část klientů hlad dokáže tolerovat, ale u jiných klientů vede ke zvýšenému příjmu jídla, často v kombinaci s nedostatkem tělesné aktivity a nevhodnou skladbou stravy. Výsledkem pak může být velké, někdy dokonce extrémní zvýšení váhy. Zdravotními důsledky pak bývají vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo cukrovka,“ vysvětluje ředitel Fokusu MUDr. Jan Stuchlík.

Služby nutričního specialisty si však většina klientů z finančních důvodů nemůže dovolit.

Druhá oblast podpory jsou návštěvy společenských a sportovních zařízení. Proč zrovna toto? V České republice je totiž vysoká míra stigmatizace osob s duševním onemocněním. Klienti pak často nemají motivaci se podobných akcí účastnit a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Díky grantu se mohou těšit na společné návštěvy bazénu nebo třeba divadla.

„V grantové výzvě Region bez bariér se soustředíme zejména na sociální problematiku, podpora tedy bude směřovat na projekty zaměřené na hospicovou péči, ale také na děti, kterým hrozí sociální vyloučení, nebo právě na duševně nemocné klienty Fokusu,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.