Nové Boleslavsko aktivnější: vyhlášena grantová výzva Občanská společnost

17. 05. 2019

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje grantovou výzvu Občanská společnost.

Grantová výzva navazuje na kulatý stůl, který proběhl v pondělí, 13. května, v prostorách Vzdělávacího centra Na Karmeli. Setkání, jehož se účastnili zástupci měst Mladé Boleslavi a Kosmonos, místní zaměstnavatelé, odborníci z řad státní správy, akademické sféry a neziskového sektoru, se věnovalo současnému stavu komunitního života v regionu a možnostem jeho rozvoje.

Grantová výzva je zaměřena na podporu komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů.

Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití.

V rámci výzvy předkládají žadatelé do výběrového řízení k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, s jasně definovanými cíli, které reagují na potřeby místní komunity, přispívají ke zlepšení prostředí nebo vztahů v daném místě.

Otevření výzvy: 17. května 2019
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 12. června 2019
Maximální výše grantu: není stanovena
Délka realizace projektu: není stanovena. Příspěvkem lze financovat náklady vzniklé v období mezi zahájením a ukončením projektu, nejpozději však do 31. prosince 2019.
Místo realizace projektu: okres Mladá Boleslav a Kosmonosy
Zahájení realizace projektu: 1. července 2019
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli: červenec 2019

Veškeré podrobnosti k výzvě, podmínky pro podání žádosti a informace o semináři pro žadatele naleznete zde.

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používáme soubory cookie.
Souhlasím