Nové Boleslavsko aktivnější: vyhlášeno druhé kolo grantové výzvy

12. 08. 2019

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje druhé kolo grantové výzvy Občanská společnost.

V prvním kole bylo podpořeno celkem 21 projektů. Projekty jsou realizovány v 11 obcích napříč regionem – kromě Mladé Boleslavi a větších obcí, jako jsou Mnichovo Hradiště či Benátky nad Jizerou, např. i v Bosni, Březinách, Domousnicích, Pěčicích či Žerčicích. 

Grantová výzva je zaměřena na podporu komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů.

Cílem je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života, zejména k rozvoji vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb či sportovního vyžití.

V rámci výzvy předkládají žadatelé do výběrového řízení k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, s jasně definovanými cíli, které reagují na potřeby místní komunity, přispívají ke zlepšení prostředí nebo vztahů v daném místě.

Otevření výzvy: 12. srpna 2019
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 10. září 2019
Maximální výše grantu: není stanovena
Délka realizace projektu: není stanovena. Příspěvkem lze financovat náklady vzniklé v období mezi zahájením a ukončením projektu, nejpozději však do 31. března 2020 .
Místo realizace projektu: okres Mladá Boleslav
Zahájení realizace projektu: 1. října 2019
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli: září 2019

Seminář pro žadatele

Ve čtvrtek 29. srpna, 15:30 – 17:30, v budově Vzdělávacího centra Na Karmeli, místnost InnoCube, se bude konat seminář pro žadatele. Na semináři bude představena grantová výzva, přihláška a zároveň bude možné konzultovat záměry projektů. Přihlášení na seminář je možné nejpozději do 27. srpna 2019.

Veškeré podrobnosti k výzvě, podmínky pro podání žádosti a informace o semináři pro žadatele naleznete zde.