Nové integrační centrum radí v sociálních otázkách a poskytuje kurzy českého jazyka

11. 02. 2019

V regionu Mladé Boleslavi je téma zaměstnávání cizinců a jejich následné začlenění hojně diskutované. A právě s cílem nastavit vzájemnou spolupráci v této oblasti proběhlo setkání zaměstnavatelů a pracovních agentur se zástupci místní a krajské samosprávy a relevantních institucí státní správy. Účastníci setkání se shodli, že je třeba řešit nejen integrace cizinců do společnosti, ale rovněž zajištění potřebné infrastruktury, tzn. bydlení, lékařskou péči, vzdělávání a podobně.

Nové integrační centrum v Mladé Boleslavi zároveň představilo své plánované aktivity, jejichž cílem je podporovat porozumění mezi všemi obyvateli regionu bez ohledu na jejich národnost. Centrum poskytuje sociální a právní poradenství i vzdělávací služby – například kurzy českého jazyka. Je také zdrojem informací o této problematice pro firmy v regionu i pro širokou veřejnost.