Projekty na pomoc přírodě

25. 05. 2022

Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil během měsíce dubna 2022 hned několik environmentálních projektů, do kterých se zapojila i široká veřejnost a partneři. Klíčová byla pomoc přírodě, rozvoj biodiverzity i lidská setkání. Šlo o dobrovolnické akce s názvem „Ukliďme Česko“ a komunitní sázení „Sázíme společně“.

Nadační fond ŠKODA AUTO je již známý svými ekologickými aktivitami. Hned několik jich podpořil v měsíci dubnu 2022.

Velká dobrovolnická akce s názvem „Ukliďme Česko“ se konala v sobotu 2. dubna. Více jak 200 dobrovolníků uklízelo pohozené odpadky a černé skládky v bývalém vojenském prostoru Milovice, který je národní přírodní památkou a rezervací velkých kopytníků. „Dobrovolníci se zaměřili především na odklízení zbytků stavební suti v místech, kde byly odstraněny objekty po bývalé sovětské armádě. Od cihel přes kusy betonu, zbytky železné armatury až po různé kovové trubky a další pozůstatky po zdemolovaných stavbách,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Uklízely se také pneumatiky, igelitové sáčky a PET lahve. Celkem se podařilo sesbírat celých 17 tun odpadu!

Součástí byla i přednáška Pavlíny Šámalové ze Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a exkurze do milovické rezervace divokých koní. Akci pořádal Český svaz ochránců přírody Klenice.

Druhou akcí bylo „Sázíme společně“ v sobotu 23. dubna. V tento den se podařilo 60 dobrovolníkům vysázet 245 keřů mezi stromy podél cyklostezky Hejtmánka-Bezděčín. Akce navazovala na úspěšné podzimní sázení stromků „Sázíme stromky pro potomky“. Keře a stromy tak vytvoří cenný, ucelený pás zeleně a poskytnou útočiště drobným živočichům. Akce se uskutečnila v rámci oslav Dnů země, které se tradičně slaví 22. dubna. Cílem bylo přiložit ruku k dílu, podpořit přírodu a přispět tak k celkové udržitelnosti. Organizátorem akce byl Český svaz ochránců přírody Klenice, partnerem pak Ekocentrum zahrada DDM.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na podobných akcích příště!