Stipendijní program pro studium v zahraničí

10. 11. 2021

Studium v zahraničí patří ke klíčovým životním zkušenostem. Možnost zdokonalit cizí jazyk, vyzkoušet sám sebe v jiném prostředí, poznat novou kulturu a zvyky, získat nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti, kterými pak člověk zpětně obohatí své okolí. Pobyt v zahraničí tak rozvíjí nejen studenta, ale i celou společnost.

A právě tuto úžasnou možnost nabízí středoškolákům nad 15 let z regionů Mladoboleslavsko, Rychnovsko a Vrchlabsko Nadační fond ŠKODA AUTO. 

Hledá proto šikovné a motivované studenty, kteří se zajímají o dění ve svém okolí a chtějí ho dále rozvíjet. Zájemci se mohou hlásit od října do 31. prosince 2021. 

A jak se lze přihlásit? Přes online systém https://www.nfsa.grantys.cz/ student pošle:

  • návrh projektu na téma udržitelnost (environmentální témata, vzdělávání, rovnost žen a mužů aj., důležité je zaměření na zlepšení života v regionech Mladoboleslavsko, Kvasiny nebo Vrchlabí, důraz na komunitu, přesah do života ostatních a pozitivní vliv na region)

  • motivační dopis v angličtině na téma „proč žádám o stipendium a proč bych ho měl získat?“ 

  • doporučující dopis od pedagoga nebo osoby, která se podílí na rozvoji daného studenta

  • vysvědčení z minulého školního roku

  • potvrzení o středoškolském studiu

Člen správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO Michal Kadera, který se programu sám zúčastnil,
k tomu dodává: „Vybereme skupinu žáků, studentů, kteří projdou sítem a výběrem AFS. Náklady na roční pobyt jsou vysoké. My chceme v tomto pomoci, Nadační fond může přispět až 200.000 Kč na studenta.“

Získat stipendium má každý. V případě, že náklady během pobytu překračují možnosti studenta a nemohl by si tak pobyt dovolit, má možnost nám svoji situaci popsat v motivačním dopise. Nadační fond ŠKODA AUTO je připraven v takovém případě nabídnout pomocnou ruku.

Partnerem projektu je nezisková organizace ASF (www.asf.cz), která nabízí zahraniční programy pro středoškolské studenty. Programy ASF běží v 99 zemích světa.

Bližší informace a podmínky programu najdete zde.