Tvoříme místo, kde se dobře žije

O programu

Jste obyvatelé Mladé Boleslavi či jejího blízkého okolí? Nebo zde pracujete? Záleží vám na zlepšení zdejšího života a rádi byste při tom využili vlastní nápady? Pak máme společný cíl a k jeho naplnění se vzájemně potřebujeme.

Cílem programu Nové Boleslavsko je přispět k lepšímu životu v regionu. Stojí za ním vedle největšího regionálního zaměstnavatele ŠKODA AUTO a jím nově založeného Nadačního fondu ŠKODA AUTO také Statutární město Mladá Boleslav, město Kosmonosy, obce z nejbližšího okolí, ale i Středočeský kraj a vláda České republiky.

Partneři programu dlouhodobého rozvoje Mladoboleslavska chtějí v následujících letech investovat do vybraných projektů v deseti oblastech života regionu: dopravě, zdravotní péči, sociálních službách, bydlení, vzdělávání, bezpečnosti, kultury a sportu, budování občanské společnosti, chytré mobilitě a urbanistickém rozvoji. I za tímto účelem vložila ŠKODA AUTO do Nadačního fondu ŠKODA AUTO prostředky ve výši 30 milionů EUR.

Pojďme společně vytvořit jeden tým a z Mladoboleslavska udělat dobré místo k životu, práci i odpočinku.

Aktuality

Klíčové priority Nového Boleslavska

Program Nové Boleslavsko se v následujících třech letech za účasti všech partnerů zaměří na deset oblastí života regionu:

Dostupnější

Cílem je podpořit projekty, které přispějí k zajištění dostatečné a udržitelné dopravní infrastruktury a rozšíření sítě veřejné dopravy.

Solidární

Cílem je podpořit aktivity zajišťující cenově dostupnou sociální péči na vysoké úrovni, a to podporou existujících sociálních služeb i jejich rozšířením o mobilní sociální služby, specializované poradny atd.

Zdravější

Cílem je podpořit aktivity zajišťující moderní profesionální zdravotní péči pro všechny, navýšení počtu specializovaných lékařů či modernizaci starších zdravotnických zařízení, podporu zdraveného životního stylu.

Vzdělanější

Cílem je podpořit aktivity zajišťující kvalitní výuku založenou na nejnovějších metodách i vybavení, účast pedagogů na stážích a odborných školeních atd.

Pro lepší domov

Cílem je díky zapojení hlavních partnerů v regionu podpořit aktivity zajišťující rozšíření nabídky bydlení pomocí nové výstavby, pronájmu obecních bytů a ubytování pro zranitelné skupiny obyvatel i rozvoj stávajícího bytového fondu.

Bezpečné

Cílem je podpořit aktivity prohlubující pocit bezpečí ve městě pro občany i na silnicích pro řidiče. Jedním ze základů bude realizace preventivních a vzdělávacích programů zejména v oblasti dopravní bezpečnosti, dále podpora konkrétních opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců, či zklidnění dopravy v obcích.

Aktivnější

Cílem je podpořit aktivity zajišťující větší propojení veřejnosti s rozvojem regionu, sdílení nových vizí a nápadů, podporu komunitního života, vzdělávání třetího věku.

Inovativní

Cílem je podpořit aktivity zajišťující moderní řešení pro lepší mobilitu/přepravu osob, realizaci sdílených inovativních projektů ve městě a okolí.

Pro lidi

Cílem je podpořit aktivity zajišťující rozvoj veřejného prostoru či podporu vzniku integrovaných urbanistických plánů.

Pro volný čas

Cílem je podpořit aktivity rozvíjející možnosti sportovního a kulturního vyžití obyvatel celého regionu i se zapojením inovací.

Partneři

Hlavní partneři programu Nové Boleslavsko se zavázali v rámci svých kompetencí poskytnout regionu investiční, profesní i koordinační podporu.

Statutární město Mladá Boleslav

Město Kosmonosy

Středočeský kraj

ŠKODA AUTO

 

Do programu se zapojují i další partneři, například vláda ČR a obce z regionu Mladoboleslavska.
Čtěte více

Vláda ČR

 • Vláda ČR svým říjnovým usnesením schválila investice na rozvoj jedenácti klíčových projektů dopravní infrastruktury – devíti silničních a dvou železničních v celkové výši přibližně 7,6 miliardy Kč.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo podporu rozvoje bydlení – obecní výstavby, technické infrastruktury a sociálního a dostupného bydlení.

Statutární město Mladá Boleslav

 • Investuje do vybraných strategických projektů a výkupů pozemků desítky milionů Kč.
 • Podílí se na řízení a koordinaci spolupráce s ostatními městy a obcemi v regionu.

Město Kosmonosy a obce z okolí Mladé Boleslavi

 • Poskytují součinnost při realizaci jednotlivých projektů v rámci programu dlouhodobého rozvoje regionu.

Středočeský kraj

 • Investuje do dopravní infrastruktury.
 • Podporuje veřejné zdravotnictví, sociální služby a regionální školství.

ŠKODA AUTO

 • Společnost ŠKODA AUTO si uvědomuje svoji významnou roli při utváření kvality života v Mladé Boleslavi a okolí a chce svým příspěvkem pomoci ke zlepšování ve všech oblastech:
  • Připravuje strategické projekty ve spolupráci s renomovanými developery, například výstavbu administrativních budov ŠKODA AUTO podél třídy Václava Klementa, hledá cesty k otevření části historického výrobního závodu veřejnosti či rozvíjí veřejné prostranství v lokalitě okolí Česany.
  • Motivuje další partnery k zapojení do rozvoje regionu a klade důraz na inovativnost, přidanou hodnotu a synergii.
  • Podpoří aktivní účast svých zaměstnanců a občanů Mladé Boleslavi i okolí na dlouhodobém konceptu rozvoje regionu; na jejich názoru automobilce záleží.

Kontakt

Pokud máte dotaz nebo námět k programu Nové Boleslavsko, prosím, napište nám.